top of page
Merkezi Gradyan Şeffaf

Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı

denizyolu

Dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan taşımacılık hizmeti, uygun maliyet ve güven koşulları bakımından farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle hız ve güven imkanlarının sağlanması önceliği nedeniyle lojistik piyasasında tercih edilen deniz yolu, uzun mesafede uygun maliyetle bir çok ülkenin öncelikli tercihlerinden biri olarak bilinmektedir. Genellikle deniz yolu taşımacılığı Tramp ve Liner taşımacılık olarak iki farklı türe ayrılmakta, yüksek kapasiteli konteynırlar aracılığı ile tamamlanmaktadır. Konteynırların kullanılmasının öncelikli nedeni maliyetinin düşük olması ve bir çok ürünün korunaklı bir biçimde bir arada barındırılmasını sağlamasıdır.

 

Ortalama 34 milyon konteynırın kullanıldığı deniz yolu ticaretinin bir diğer önemli noktası, ürünlerin tren, gemi, uçak gibi araçlara kısa sürede taşınabilme kolaylığıdır. Nakliyata yönelik insan gücü maliyetini düşüren bu taşımacılık anlayışı günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olup transfer sırasında tercih edilen vinçler bir saatlik sürede 30-40 adet konteynırın taşınmasını mümkün hale getirmektedir.

 

Tramp taşımacılık hizmeti iki liman arasındaki yük transferi işlemine dayanmaktadır. Daha önceden belirtilmiş bir zaman veya tarih esasına dayanmayan bu hizmetin temelini kömür, ham petrol ve yer altı madenleri oluşturmaktadır. Genellikle tek seferde gerçekleştirilen bir taşınma işleminin söz konusu olduğu tramp taşımacılığında denizcilerin öncelikli hedefi yükün fazla olduğu alanlara yönelmektedir.

 

Liner taşımacılığında belirli bir tarih ve zaman esastır. Yükün transferin yapılacağı gemilerin planlamasına uygun olarak gerçekleştirildiği ve hizmetin esas alındığı bu taşımacılık hizmetinde Ro-Ro taşımalar ve konteynırlar kullanılmaktadır. Öncelikli amaç ürünün belirtilen zaman ve tarihte istenilen yere ulaştırılmasını sağlamaktır.

 

Günümüzde lojistik dünyasının en önemli ulaşım kaynaklarından biri olarak kabul edilen ve ticaretin temellerini oluşturan deniz yolu taşımacılığında depolama hizmeti yoğun güvenlik koşulları esas alınarak yapılmaktadır. 24 saat boyunca izlenen depolar ve güvenlik kameraları ile bu alanda yetiştirilen personeller ürünlerin korunmasından sorumlu olmakla birlikte kayıt ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmektedir.

 

Müşterilere doğrudan mevcut prosedüre uygun bir hizmet verebilmek adına ısıya duyarlı termal tertibat sistemlerini içeren depolarda nakliyat işlemi yapılmaktadır. Dünya üzerindeki temel ticaret noktalarında hızlı ve güvenilir bir taşımacılık anlayışı olarak kabul edilmiş deniz yolu, ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yeni projenizmi var
Hadi Başlayalım !

bottom of page